06 1396 7096 / 06 2470 6216 info@theaterinc.nl

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen?

U kunt contact opnemen met

Theater Inc. is een concept van

Hanneke van den Broek (06-13967096)
Rob van Doggenaar (06-24706216)

Of stuur een mail naar info@theaterinc.nl.

Ontwikkeling en teambuilding vanuit een theatraal perspectief