06 1396 7096 / 06 2470 6216 info@theaterinc.nl

Waarom theater?

Theater entertaint. Mensen kennen het en associëren het met amusement. Daarom doet iedereen al snel graag mee.

Theater verleidt. Omdat het ‘niet echt’ is, stellen mensen zich er eenvoudig voor open.

Theater roept identificatie op. Toeschouwers identificeren zich onbewust met de personages en wat die meemaken. 

 

Theater spreekt tot mensen op meerdere niveaus: hoofd (ratio), maar ook hart (compassie) en buik (emotie).

Theater verruimt. Toeschouwers komen tijdelijk los van hun eigen ‘vastgezette’ identiteiten, meningen en patronen. Dat schept  ruimte om nieuwe verbindingen aan te gaan.

Theater verbindt. Samen geraakt worden of bevrijdend lachen brengt een gevoel van verbinding met elkaar en de situatie.

Theater verdiept. In het theater gaat het altijd over hoe het individu zich tot anderen en tot de wereld verhoudt. Daardoor lokt het automatisch waaromvragen uit. 

Theater activeert. Het verenigt conflicterende werkelijkheden in zich: bijvoorbeeld die van verschillende personages. Doordat de toeschouwers zich met elk van die personages identificeren, ontstaat spanning en een innerlijke drang zich ermee te bemoeien.

Bron: Marck Oostra & Paul Devilee. ‘Theaterinterventies’.

Ontwikkeling en teambuilding vanuit een theatraal perspectief

‘Theater is de meest toegankelijke van alle kunstvormen. (…) Je kunt als toeschouwer het idee hebben dat je zó zou kunnen ingrijpen, bij wijze van spreken. Die directheid brengt, als het goed gaat, bij de toeschouwer een nano-verschuiving in het denken teweeg.’ 
Pierre Bokma (NRC Handelsblad, 4 augustus 2011)